Chrzest i Roczki

Chrzest jest najcenniejszym skarbem, darem danym za darmo przez Stwórcę z miłości ku stworzeniu.

Jest początkiem wielkiej przygody z Bogiem, trwania i wzrastania w Nim dla naszego zbawienia.

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest III Niedzielę każdego miesiąca na Mszy Św. o godz. 1400.

Rodzice lub jeden z rodziców zgłasza dziecko do Chrztu Św. w kancelarii parafialnej najpóźniej 2 tygodnie przed datą Chrztu. W kancelarii otrzymują formularz: „Zgłoszenie dziecka do Chrztu”

Wymagane dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka
  • zgoda od proboszcza jeżeli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wierzące i praktykujące, które ukończyły 16 rok życia i przyjęły sakrament bierzmowania. Nie mogą być nimi osoby żyjące tylko na związku cywilnym lub konkubinacie. Rodzice chrzestni mieszkający w innej parafii niż parafia Chrztu dziecka, powinni dostarczyć zaświadczenie pobrane ze swojej parafii, że są wierzącymi i praktykującym i katolikami.

Rodzice /jeżeli nie ma przeszkody/ i rodzice chrzestni powinni skorzystać z sakramentu pokuty, aby uczestniczyć w pełni we Mszy Św.

Rodzice dziecka oraz rodzice chrzestni zobowiązani są do nauki przedchrzcielnej, która odbywa się w sobotę przed niedzielą Chrztu Św. o godz. 1830.

Roczki /Msza Św. w I rocznicę Chrztu Św./ odbywają się w III Niedzielę każdego miesiąca o godz. 1400.

Dziecko należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej 2 tygodnie przed datą Roczku.