Kapłaństwo

Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: święcenia diakonatu, świecenia prezbiteriatu i święcenia biskupie. W mowie potocznej ze święceniami kapłańskimi utożsamia się drugi stopień /prezbiterów zwyczajowo nazywa się księżmi/, natomiast biskupstwo określa się jako pełnię sakramentu kapłaństwa.

Diakoni – kandydaci do święceń kapłaństwa – przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną biskupa otrzymują szczególny udział w posłannictwie Chrystusa jedynego i najwyższego Kapłana. Stają się współpracownikami biskupa.