Bierzmowanie

Dział w przygotowaniu

Przez Sakrament Bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Św. i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz bronienia jej.

Do Sakramenty Bierzmowania zasadniczo przystępują uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej.

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania uczestniczy:

  • w katechezie szkolnej
  • w coniedzielnej Mszy Św. i w uroczystości
  • spotkaniach w grupach
  • comiesięcznej Mszy Św. młodzieżowej przed którą przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania
  • w nabożeństwach w ciągu Roku Liturgicznego /Różaniec Św, Roraty, Droga krzyżowa, Gorzkie Żale, nabożeństwa majowe/

Przygotowanie rozpoczyna się z nowym rokiem szkolnym w miesiącu wrześniu.